Послуга виготовлення виписки про рішення суду
Потрібна допомога? Звертайтесь Viber, WhatsApp, Telegram +380930961752

Виписки про рішення суду

Оформлення довідки з Апостилем

Для отримання документу, потрібно:
1. Копія паспорту (закордонного або внутрішнього)
1.1 Для закордонного паспорту потрібна копія першої сторінки.
1.2 Для внутрішнього, 1-2, 3-4, 10-11 сторінка.
1.3 У випадку просрочення дркументів попереднього діючого громадянства.
1.4 У випадку набуття громадянства країни в якій ви проживаете на даний момент.
 

Оформлення довідки з Апостилем

Для отримання документу, потрібно:
1. Копія паспорту (закордонного або внутрішнього)
1.1 Для закордонного паспорту потрібна копія першої сторінки.
1.2 Для внутрішнього, 1-2, 3-4, 10-11 сторінка.
1.3 У випадку просрочення дркументів попереднього діючого громадянства.
1.4 У випадку набуття громадянства країни в якій ви проживаете на даний момент.
 

Усе про товар

Підставою для звернення в судові установи є необхідність пред’явлення в державних установах країни, в якій ви проживаєте, офіційого документу що підтверджує наприклад ваш сімейний статус,факт усиновлення дитини або інші сімейні обставини, які встановлювались через звернення в суд. Що робити у випадку коли оригінал документу втрачений або пошкоджений частково (чи повністю)? В такому випадку можливо отримати дублікат документу, який має однакову юридичну силу із втраченим чи пошкодженим оригіналом початкового судового рішення*.
 *На дублікаті любого судового рішення також є можливість проставити печатку Апостиль, після чого даний документ набуває чинності на територій іноземної країни (якщо дана країна входить до списку країн-учасниць Гаазької конвенції, в протилежному випадку - слід легалізувати). Слід зазначити що проставлення печатки апостиль на завіреній копії (дублікаті) судового рішення можливе лише при дотриманні вимог щодо формування документа. .

1. Копія викладена на кількох аркушах, які повинні бути прошнуровані і скріплені підписом працівника апарату суду та печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів
2. Документ повинен вміщувати  відповідну печатку про засвідчення даної копії «згідно з оригіналом».

Призначення судового рішення випливає з його виду, а саме: якщо йдеться про судове рішення розірвання шлюбу,  то подальше його використання потрібне  з метою оформлення наступного шлюбу, у випадку судового рішення про усиновлення - знадобиться встановлення факту прийняття спадщини.

 

При отриманні копії рішення суду необхідно врахувати наступні особливості:

      1. Відразу після прийняття рішення суду, отримавши його від судового службовця (судовий службовець, помічник судді тощо).

      2. Згідно із заявою, передаючи її через кабінет суду. У цьому випадку ви можете подати таку заяву як особисто, так і поштою. Відповідно, ви можете отримати копію рішення суду особисто в суді для отримання або поштою (вказуючи це в тексті заяви.

   Рішення суду виноситься лише сторонам справи (позивач, відповідач, треті сторони, їх законні представники та представники сторін та третіх осіб.

Однак особа, яка не прийняла (не брала) участі у справі, тобто не є стороною справи, якщо рішення суду безпосередньо стосується його прав, свобод, інтересів чи обов'язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:

      1) надання можливості ознайомитись із рішенням суду в залі суду

      2) надання можливості робити копії рішення, використовуючи власні технічні засоби

      3) складання копії рішення судовим апаратом.

   У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона вважає, що рішення безпосередньо стосується його прав, свобод, інтересів чи обов'язків.

   У заяві на копію рішення суду ви повинні вказати:

      1. П.І.Б. заявник, адреса проживання, контактний телефон (необов’язково

      2. Сторони, які брали участь у справі, та суть суперечки

      3. Дата рішення суду, прізвище судді, який прийняв рішення

      4. Номер справи (бажано, оскільки він спрощує пошук такої справи судовою службою.

Заява має містити такі реквізити:

- для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

- для фізичних осіб - ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання чи перебування, за потреби;

- найменування суду, де відбувалось засідання;

- номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів);

- зміст прохання заявника;

- дата, підпис, прізвище, ім'я, по батькові.

Заява, як правило, подається до суду, який прийняв рішення у справі. Однак рішення апеляційної та касаційної інстанції можна отримати як у цих судах, так і безпосередньо в місцевому суді, який прийняв первісне рішення (після повернення справи до суду першої інстанції з вищого суду.

Необхідні документи

Оформлення довідки з Апостилем

Для отримання документу, потрібно:
1. Копія паспорту (закордонного або внутрішнього)
1.1 Для закордонного паспорту потрібна копія першої сторінки.
1.2 Для внутрішнього, 1-2, 3-4, 10-11 сторінка.
1.3 У випадку просрочення дркументів попереднього діючого громадянства.
1.4 У випадку набуття громадянства країни в якій ви проживаете на даний момент.